top of page

אודות אתר החירום של עיריית שדרות

"שווינו הוא על פי מה שאנחנו מוכנים לשתף עם אחרים"

הרב יונתן זקס

תושבי שדרות היקרים,

אתר חירום זה הוקם בייחוד עבורכם בזמנים מורכבים אלו, בהם עם ישראל כולו מתאבל על נופליו ונלחם באויב אכזר וחסר הבחנה.

רבים מכם נאלצו לעזוב את הבית, עם מעט החפצים שהצלחתם לארוז וחלקכם בחרתם להישאר בעיר האהובה שלנו למרות הקושי הכרוך בכך.

באתר זה ריכזנו עבורכם את כלל המידע החיוני והנחוץ להקל עליכם בזמן המלחמה.

האתר יתעדכן תכופות, בהתאם לשינויים במצב ולצרכי התושבים שיעלו מעת לעת.

כולנו אתכם -כולנו אחד!

שלכם,

משפחת עיריית שדרות.

bottom of page