top of page

חינוך, נוער וצעירים

כלל מסגרות החינוך ייפתחו ביום ראשון, ה-03/03/24 (מעונות, גני ילדים ובתי-ספר), זאת בהמשך להחלטת משרד החינוך, בשיתוף העירייה.

 

מסגרות החינוך המיוחד וקידום נוער ייפתחו ביום שלישי, 20/02/24.

סידורי הביטחון

בכל הקשור לביטחון התלמידים, אנו פועלים על פי הנחיות פיקוד העורף. כוח משמעותי של חיילים יתגבר את השומרים בבתי הספר ובמערך ההיסעים, ובנוסף יוצבו שומרים בכל אשכולות הגנים. צוות מתוגבר של סיירים יאבטח את הצירים הראשיים ואת הכניסות לעיר בנוסף לכיתת כוננות מתוגברת וכוח התערבות עירוני.

הרשמה למסגרות

הרשמה למסגרות החינוך בשדרות תתקיים עד יום רביעי בכל שבוע, כאשר הקליטה עצמה תהיה בימי ראשון שלאחר מכן. היום הראשון ללימודים יוקדש לקליטה רכה של הילדים החדשים בליווי הצוות החינוכי, לעיתים בנפרד משאר הילדים שכבר לומדים במסגרות. לשם המחשה, אם חזרתם לעיר ביום שני, אנא דאגו להירשם עד יום רביעי לגנים ולבתי הספר של ילדיכם, כך שביום ראשון הם יוכלו להתחיל את לימודיהם במסגרות.

bottom of page