top of page

עסקים בעיר

ריכזנו עבורכם מגוון רחב של מענים ושירותים בקהילה, אפשרויות התנדבות, מרכזי תעסוקה, תמיכה ועוד

ילדים וצעירים בסיכון

מוגנות משפחות

תעסוקה ופעילות בקהילה

צרכים מיוחדים

אזרחים ותיקים