top of page
  • תמונת הסופר/תSderot Strong

הסעות לתלמידי שדרות בת"א: זמנים ותחנות

עיריית שדרות ועיריית תל אביב מפעילות מערך לימודים לתלמידי שדרות השוהים במלונות העיר, ובנוסף מערך הסעות מתחנות הסמוכות לבתי המלון. להלן רשימות זמני ההסעות ומיקומי התחנות:


תלמידי א'-ה' - ביה"ס "בית החייל"


תלמידי ז'-יב' - ביה"ס "מטח"


אולפנית "משב רוח" - תלמידות גן - ו'


אנו מאחלים ימי לימודים נעימים, שקטים ופוריים, לכלל תלמידי שדרות!

bottom of page