top of page
  • תמונת הסופר/תSderot Strong

מדריך: קבלת דמי אבטלה בזמן חל"ת

מדריך: קבלת דמי אבטלה בזמן חל"ת


המילה חל"ת (חופשה ללא תשלום) מעלה לנו זכרונות לא נעימים מתקופת הקורונה. כמו אז, גם כיום, בימי המלחמה, חלק מהעסקים מושבתים והמעסיקים מעדיפים להוציא את העובדים לחל"ת.


אך בשונה מהקורונה, אז כולנו ישבנו בבית בהנחיית המדינה, הפעם למדינה יש אינטרס לשמור על משק פעיל ככל האפשר, ובהתאם גם ההנחיות שונות.


להלן ההנחיות העדכניות הקשורות לקבלת דמי אבטלה ביציאה לחל"ת:


📌 יציאה לחל"ת תהיה מוסכמת ע"י העובד (במקומות עם הסכם קיבוצי, המעסיק יכול לקבל את הסכמת הוועד)


📌 ניתן לקבל דמי אבטלה רק על חל"ת ביוזמת המעסיק


📌 מתחילים לקבל דמי אבטלה רק אם החל"ת נמשך 14 יום ומעלה


📌 מתחילים לקבל דמי אבטלה גם ללא סיום ימי החופשה שנותרו לכם


📌 בימים אלו לשכות התעסוקה סגורות, ולכן אין חובת התייצבות


📌הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת היא למי שמועסק מעל 6 חודשים, גם אם זה אצל מספר מעסיקים שונים


חשוב לדעת:

1. היציאה לחל"ת אינה פעולה אוטומטית - יש להגיש תביעה (למילוי טופס התביעה לחצו כאן>>>)

2. יש לוודא שהמעסיק שידר לביטוח הלאומי "טופס 100", ובו תאריך הפסקת עבודה ויתרת ימי חופש אם הוצאת לחל"ת


מומלץ לקרוא עוד באתר ביטוח לאומי:

מוקדים טלפוניים להתייעצות:

  • זכויות עובדים משרד העבודה 3080*

  • ביטוח לאומי 6050*

  • שירות התעסוקה הישראלי 9687*

בנוסף, מרכזי הזדמנות לתעסוקה של משרד העבודה ומשרד הרווחה וביטחון החברתי, יגיעו למלונות לסייע למפונים המעוניינים בסיוע בתעסוקה בתקופה זו.


bottom of page