top of page
  • תמונת הסופר/תSderot Strong

מלאו ותוכלו לזכות: סקר חוסן שדרות

תושבי שדרות מוזמנים לענות על סקר שנערך בשיתוף פעולה בין מרכז החוסן של שדרות לבין האוניברסיטה העברית בירושלים. השאלון הוא אנונימי ומטרתו ללמוד כיצד תושבי שדרות חווים את המצב כיום ומהם הצרכים שלכם. 


בין המשיבים לסקר תיערך הגרלת פרסים. כל מי שרוצה להשתתף בהגרלה יוכל לעשות זאת, תוך שמירה על הפרטיות שלו, ולא יצטרך לתת את הפרטים האישיים בעת מילוי השאלון. 


ההשתתפות בסקר היא כמובן לא חובה, ותיעשה בהסכמה ומתוך רצול לסייע לגופים החוקרים. אי השתתפות בסקר לא תפגע בזכויות התושב או בשירותים שיקבל - ניתן גם לענות רק על חלק מהשאלות, אם יש כאלו שאתם מרגישים שלא בנוח לענות עליהן.


השאלון הוא כאמור אנונימי וכל הנתונים המזהים יישמרו חסויים. יחד עם זאת, תינתן לכם האפשרות להשאיר פרטים כדי שניתן יהיה לשוב אליכם ולנסות לסייע. בתום מילוי השאלות נבקש את הסכמתכם לחזור אליכם בעוד מספר חודשים. יודגש: רק אם תסכימו ותשאירו את פרטיך, נחזור אליכם.  


אם תרגיש.י מצוקה וקושי בעקבות מלוי השאלון אנא פנה.י לאנשי מרכז החוסן בשדרות שתמיד עומדים לרשותך.  

תודה על שיתוף הפעולה,

אנו מאחלים לכולנו ימים טובים יותר,

הילה גונן ברזילי - מנהלת מרכז חוסן שדרות 

פרופ' רות פת-הורנ'ציק, פרופ' מרים שיף ופרופ' רמי בנבנישתי - האוניברסיטה העברית


ניתן ליצור קשר עם החוקרים בדוא"ל: ruth.pat-horenczyk@mail.huji.ac.il

bottom of page