top of page
  • תמונת הסופר/תעיריית ירושלים

שדרותים בירושלים שימו לב: חזרה אכיפת החניה

דוברות עיריית ירושלים:

עיריית ירושלים חוזרת לאכיפת חניה כבשגרה

החל מיום שני ה-20/11/23, תבוצע ע"י עיריית ירושלים אכיפה שגרתית ומלאה של חנייה בכל רחבי העיר, וזאת הן בחנייה מוסדרת, כולל בכחול לבן ותו אזורי, לצד עבירות חניה המסכנות חיים.אישור חניה זמני לתושבי שדרות

כחלק מהסיוע לתושבים שהגיעו ברכבם הפרטי, תאפשר העירייה חנייה חינם בכחול לבן בלבד, בסמיכות לבתי המלון בהם הם מתארחים. בנוסף, אורחים מהדרום והצפון המתארחים אצל משפחות ירושלמיות יוכלו גם הם להחנות בכחול לבן (חניה מוסדרת) ללא עלות - בתנאי שהם יערכו רישום מקדים למערכת החניה היעודית

במסגרת הגשת הבקשה, יש להגיש:

  • תעודת זהות+ספח

  • רישיון רכב

  • מס' נייד


לבירורים נוספים - 02-6297889bottom of page